“وزیر بهداشت” داعش در ترکیه بازداشت شد

مسئولان ترکیه کفاح بشیر حسین، مسئول اداره بهداشت داعش و ۱۳ تن دیگر را در عملیاتی امنیتی در استان شانلی اورفا در جنوب این کشور بازداشت کردند.