تولید نانو حامل‌های ضد سرطان با “بره موم” زنبور عسل

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از “بره موم” زنبور عسل نانوکپسول‌های حامل مواد غذایی فراسودمند تولید کردند که در دارورسانی و همچنین در صنایع تولید مواد آرایشی بهداشتی کاربرددارد.”error_code”in … Read More