اکران «ایستاده در غبار» درتهران، شیراز و اصفهان

«ایستاده در غبار» دیروز در سالن سینمایی هجرت شهر کرج اکران شده و این هفته نیز این فیلم در شهرهای اصفهان، تهران و شیراز اکران خواهد شد. روزنامه ایران دانلود … Read More