تصاویر/ خرابکاری‌های فیل وحشی در شهر

فیلی وحشی با حمله به شهری در غرب هندوستان، برخی خانه‌ها را تخریب کرد و ساکنین را فراری داد. درحالی‌که برخی از سکنه برای تماشا روی ایوان و سقف خانه‌ها جمع شده بودند و عده‌ای نیز دورادور او را دنبال می‌کردند حیوانِ وحشت‌زده خودروها و موتورسیکلت‌های پارک شده را لگدمال می‌کرد.

دانلود موزیک

قدیر نیوز