مصر ۱۹ اخوانی را به حبس ابد محکوم کرد

دایره تروریسم الشرقیه امروز سه شنبه طی حکمی ۲۲ عضو جماعت اخوان المسلمین را به اتهام تحریک به خشونت و پیوستن به یک گروه تروریستی به حبس ابد محکوم کرد.

دانلود فیلم خارجی

خبرگذاری اصفحان