نوبخت: در سفرهای‌استانی بیش‌از ۱۰۰۰ طرح وعده داده‌شده است

معاون رئیس‌جمهور گفت:طی سفرهای هیئت دولت به استان‌های مختلف بیش از ۱۰۰۰ طرح وعده داده‌شده که در این راستا بیش از ۵۴۵ طرح عملیاتی شده است.

موسیقی روز

شبکه خانگی