کیفرخواست عامل سگ آزاری صادر شد

رئیس کل دادگستری گلستان از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای عامل آزار و اذیت یک سگ شکاری در شهرستان کلاله خبر داد.

مرکز فیلم

باران فیلم