۱۱ شهر استان اردبیل را تعطیل شد

به دلیل بارش برف و برودت هوا مدارس در ۱۱ منطقه و ناحیه آموزش و پرورش استان اردبیل تعطیل شد تا دانش‌آموزان در روز دوشنبه ۱۹ بهمن‌ماه خانه‌نشین شوند.

فانتزی

روزنامه قانون