“کریسپر” به کمک بیماران مبتلا به “سلیاک” می‌آید

دانشمندان در پژوهشی جدید موفق شدند تا با استفاده از تکنیک “کریسپر” ( CRISPR) یک پروتئین دردسرساز در “گلوتن” را هدف قرار دهند.