چند ساعت “مُردِگی” کنار زلزله‌زده‌ها…

آن بیش از ۴۳۰ نفری که مردند راحت شدند، اما حالا نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر آواره و بی خانمان هستند که هر روز به جای زندگی، “مُردگی” می‌کنند کنار آوارهایی که روزی خانه و زندگیشان بود.