ورود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت برق

معاون وزیر نیرو اعلام کرد: ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به شرکت‌های غیر دولتی تولیدکننده برق برای تسویه بخشی از مطالبات معوق آنان پرداخت می‌شود.

سایت استخدامی

استخدام ایران