“سرانجام وزیر خارجه راحت خوابید”

مصدق بعنوان یکی از پیشقراولان ملی شدن نفت در اردیبهشت ۱۳۳۰ مسئولیت نخست‌وزیری کشور را برعهده گرفت تا این بار سنگین را به مقصد رساند.