“سرانجام وزیر خارجه راحت خوابید”

مصدق بعنوان یکی از پیشقراولان ملی شدن نفت در اردیبهشت ۱۳۳۰ مسئولیت نخست‌وزیری کشور را برعهده گرفت تا این بار سنگین را به مقصد رساند.

“دو” وزیر سه دوره‌ای و “هفت” وزیر بدون سابقه وزارت در کابینه

نه وزیر از دولت یازدهم برای حضور در دولت دوازدهم معرفی شدند؛ سایر وزرا اشخاصی هستند که یا سابقه وزارت پیش از دولت یازدهم را داشته و یا در مناصب … Read More