درخشش دارت اندازان گرمساری در لیگ برتر دارت

درخشش دارت اندازان گرمساری در لیگ برتر دارت

محمدرضا ناظریه و مهشاد عوض زاده دارت اندازان استان سمنان در مسابقات لیگ برتر دارت درخشیدند.

دارت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست مسابقات لیگ برتر دارت آقایان با حضور ۱۶ ورزشکار در خانه دارت شیراز برگزار شد که محمدرضا ناظریه از تیم شهرداری گرمسار با کسب ۱۳ امتیاز و تفاضل بهتر ، پس از دارت انداز اصفهانی در جایگاه دوم ایستاد.
مرحله نخست مسابقات لیگ برتر دارت بانوان هم با حضور ۱۶ دارت انداز برتر کشور در سالن دارت مجموعه ورزشی نقش جهان اصفهان برگزار شد که مهشاد عوض زاده از استان سمنان با کسب ۱۵ امتیاز و تفاضل بهتر ، به عنوان سوم دست یافت