حداقل تقاضای سازندگان «آشغالهای دوست داشتنی»

«برای سازندگان «آشغال‌های دوست داشتنی» اکران فیلمشان مهمترین مسئله است ولی وقتی پروانه نمایش در این چهار ماه کمکی به اکران شدن نکرده، حداقل تقاضایشان حضور در جشنواره فیلم فجر … Read More