احتمال حذف بخش‌هایی از «ایستاده در غبار»

کارگردان فیلم «ایستاده در غبار» با بیان اینکه “هر موضوعی در این کشور چند صاحب دارد و در مورد هرکسی می‌خواهید فیلم بسازید می‌گویند باید با ما صحبت کنید”، از … Read More