پلیس ترکیه زنان مهاجم به مقر پلیس استانبول را کشت

دو زن مسلح که به سوی مقر پلیس ضد آشوب در منطقه بایرام پاشا، استانبول شلیک و نارنجک پرتاب کرده بودند، توسط پلیس کشته شدند. تکنولوژی جدید