«فارسی با طعم شکر» در رادیو فرهنگ

با هدف تبیین نفوذ و گستره ادب فارسی در جهان، برنامه «فارسی با طعم شکر» از شنبه ـ ۱۵ مهر ماه ـ هر شب از شبکه فرهنگ پخش می‌شود.