چند میلیون نفر “رأی اولی” هستند؟

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور با اشاره به انتخابات آتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دهمین دوره خبرگان رهبری گفت: در این دوره از انتخابات ۳ میلیون و ۸۸ … Read More