درخواست ایتالیا برای اعلام مصر به عنوان “کشور ناامن”

رئیس شورای روبط خارجه سنای ایتالیا از کشورش خواست در صورت شکست محققان مصری در ارائه جزئیات جدید درباره قتل یک جوان ایتالیایی در قاهره، مصر را کشوری ناامن اعلام … Read More