از حاشیه‌های تلگرامی تا تخلفات انتخاباتی

تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی چند روزی است آغاز شده اما در تبلیغات این دوره از انتخابات،‌ پدیده جدیدی به چشم می‌خورد که استفاده از قابلیت‌های شبکه‌های مجازی به خصوص تلگرام است.

خرید غذا

ورزشی