بیش از سه و نیم تن مواد غذایی فاسد امحا شد

رییس مرکز بهداشت شهرستان سلماس گفت: در شش ماهه دوم امسال ۳.۵ تن مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی در این شهرستان جمع آوری و امحا شده است.

سایت خبری زندگی

مجله اینترنتی