تساوی العربی با پاس گل دژآگه

العربی در شبی که جواد نکونام و اشکان دژاگه را در ترکیب اصلی خود داشت، با تساوی یک بر یک برابر الخریطیات متوقف شد. در این دیدار اشکان دژاگه پاس گل داد.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

خرید غذا