حاتمی کیا: «پرویز پرستویی» ستاره بزرگ سینمای ایران است

ایراهیم حاتمی کیا گفت: پرستویی در جامعه ما حضوری تأثیرگذار دارد و به تعبیر من ستاره بزرگ سینمای ایران است.

خرم خبر

استخدام ایران