حضور «اسفندیار رحیم مشایی» در دادسرا، با تیپ شاد! + عکس

اسفندیار رحیم مشایی صبح امروز (دوشنبه) – ۲۹ آبان ماه – به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد.