درآمد نجومی هند از دانشجویان ایرانی!/ کلاس های پزشکی فیلیپین فقط با دانشجوی ایرانی تشکیل می شود

معاون آموزشی وزیر بهداشت، آماری از درآمد حاصل از تحصیل دانشجویان ایرانی رشته پزشکی در دانشگاه‌های هندوستان ارائه کرد.

استخدام

تلگرام