روایت جنتی از شرایط احراز صلاحیت‌های کاندیداهای خبرگان رهبری؛ فشار سنگینی بر شورای نگهبان وارد آمد

سخنران نوزدهمين اجلاسيه مجلس خبرگان رهبري در نوبت صبح آيت الله احمد جنتي بود. مرد شماره يك شوراي نگهبان در جلسه‌اي كه بيشتر شنوندگانش از فيلتر همان شورا عبور كرده و برخي‌شان موفق به حضور و برخي ديگر موفق به حضور نشده بودند از انتخابات‌هايي گفت كه خود و مجموعه يازده نفر ديگر از همكارانش مسئول برگزاري يك مرحله از آن بوده‌اند.

مرکز فیلم

دانلود فیلم خارجی