زمان و نحوه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس خبرگان

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری می توانند از روز ۲۲ بهمن تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند.

دانلود ها پلاس

ترانه