سفره هفت‌سین با سین سمندر گونه نادر جهانی

سمندر لرستانی این‌گونه نادر جهانی که چند سال است به‌ عنوان یکی از سین‌های سفره هفت‌سین برخی لرستانی‌ها در بازار قاچاق جانوران وحشی خرید و فروش می‌شود نسل آن در حال انقراض است.

وبلاگ اطلاعات

دانلود موزیک