شهرک‌نشینان صهیونیست زره‌پوش می‌شوند

رژیم صهیونیستی پس از محدود کردن تردد شهرک نشینان صهیونیست در معابر عمومی و مسدود کردن خیابانها با بلوک‌های بتنی، طرح پوشیدن زره توسط شهرکنشینان برای مصونیت از اقدامات جوانان مبارز فلسطینی را مطرح کردند.

روزنامه ایران

خرم خبر