عضو کارگروه فیلترینگ: به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم/ تلگرام به خواسته ایران توجه نکند حذف می شود نه فیلتر

سید محمدرضا آقامیری عضو کارگروه فیلترینگ با بیان اینکه به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم، گفت: اگر تلگرام به خواسته‌ موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکه‌هایی که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند دچار می‌شود.

عکس های داغ جدید

مجله اتومبیل