فیلم/ حضور ستاره بارسلونا در دادگاه

ستاره برزیلی تیم فوتبال بارسلونا برای اولین بار در دادگاه عالی اسپانیا حاضر شد و به سوالات قاضی دلاماتا پاسخ داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، ستاره برزیلی تیم بارسلونا برای شهادت در مورد پرونده در حال بررسی مر بوط به ادعاهای تقلب و پرداخت مبلغ از سوی باشگاه به پدرش در انتقال او به بارسلونا حاضر شد.

استخدام

شبکه خانگی