قاچاق بنزین هنوز صرفه اقتصادی دارد

در حالی شنیده‌ها حاکی از آن است از ابتدای فرودین ماه کارت سوخت برای استفاده از بنزین دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا با وجودکاهش شدید قیمت نفت از صرفه اقتصادی قاچاق بنزین خبر می‌دهند.

عکس های داغ جدید

خرم خبر