معاون اول رئیس جمهوری به استان قم سفر می کند

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری روز سه شنبه هفته جاری به منظور افتتاح و بهره برداری از چند طرح و پروژه ی صنعتی و عمرانی، به استان قم سفر می کند.

باشگاه خبری ورزشی

خرم خبر