موج نوروزی دستفروشان در بازار کار/ کاسبی «دادزن‌ها» سکه شد

بازار کار با پدیده دستفروشان جوان مواجه و تعداد آنها در پایان سال چند برابر شده است، آنها می‌گویند از یافتن شغل رسمی ناامید شده و برای گذران زندگی و کسب روزی به دستفروشی رو آورده‌اند.

پرس نیوز

صبحانه