نقدینگی در دولت یازدهم شفاف شد

روزنامه ایران امروز در گزارشی آورده است: اعداد و آماررسمی گویای همه چیز است. با وجود مشکلات ساختاری و همچنین معضلاتی که دردوره زمانی ۸۴ تا ۹۲ به دلیل سیاست های خاص اقتصادی برکشور تحمیل شده بود، اما دولت یازدهم با تغییر رویکردهای گذشته توانست بسیاری از شاخص های اقتصادی را بهبود بخشد و برخی دیگر را درمسیرصحیح قرار دهد تا درکوتاه مدت این شاخص ها نیز به جمع شاخص های بهبود یافته بپیوندند.

فانتزی

دانلود موزیک