نگرانی وزیرخارجه سعودی برای عراقی‌ها

تازه ترین اظهارات وزیرخارجه سعودی، دررسانه های عراقی بازتاب یافت که طی آن گفته است کشورش مشتاق آن است که هیچ سلطه خارجی برعراق وجود نداشته باشد، بویژه ایران!

اندروید

باران فیلم