همه مردان کابینه بازرگان

بهمن‌ماه ١٣٥٧، روزهایی که در عکس‌های برجامانده از دوربین‌های قدیمی، سرد و خاکستری به نظر می‌رسد، ذهن و روح انقلابیون جوان از هیجان و سودای تغییر، در غلیان بود، اما رنگ سرخ هیجان، حوادثی سفید و سیاه در تاریخ آن زمان رقم زد.

عکس های داغ جدید

پامنا موبایل لپ تاپ