پاندای سرخ غرق در تفکر+عکس

پانداهای قرمز یا سرخ سالهاست که در معرض خطر قرار دارند و محققان تلاش می‌کنند نسل آنها را حفظ کنند. عکس روز نشنال جئوگرافیک به یکی از این پانداها در هند اختصاص پیدا کرده که سخت در فکر فرو رفته است.

bluray movie download

ورزش و زندگی