پرسپولیسی‌ها کاری کردند داوری‌ها به نفعشان شد

مدیرعامل سپاهان گفت: پرسپولیس در سه بازی ابتدایی خود دچار مشکلات داوری شد و آنها زمین و زمان را به هم دوختند که در ۱۰ بازی بعد به نفعشان گرفتند.

روزنامه ایران

تلگرام