«۱۲ صندلی» کمدی بزن و بکوب نیست

کارگردان فیلم «شهر در دست بچه‌ها» اظهار داشت: فیلم «12 صندلی» زیر شاخه ژانر ساتیر قرار دارد که دارای مفهوم «طنز گزنده» است. ما در مدل ساختاری این فیلم نباید به دنبال صحنه های کمدی باشیم چون وجود ندارد.

کیمیا دانلود