۱۴ سئوال اساسی دانشجویان از هاشمی‌رفسنجانی

بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان پس از اظهارات اخیر هاشمی‌ رفسنجانی در بیانیه‌ای با طرح ۱۴ سوال پاسخ وی را خواستار شدند.

سیستم اطلاع رسانی

خرم خبر