انتخاب «به همین نزدیکی» بانک ملی به عنوان آگهی برتر فصل بهار

آگهی «به همین نزدیکی» بانک ملی ایران توانست عنوان آگهی برتر «سوم» روزنامه های سراسری کشور را کسب کند.

سخنان سرافراز درباره شهرزاد میرقلی‌خان و مزایده آگهی‌های تلویزیون: وزیر رفاه از بانک خواست کنار بکشد

رییس سازمان صداوسیما در نشستی درباره مزایده آگهی ها و اینکه این سازمان ضوابط پخش دارد و همچنین درباره شهرزاد میرقلی خان و خروج اجباری وی از ایران توضیحاتی را … Read More