تشخیص «جرم جاسوسی» با کدام نهاد است؟

عباس عبدی نوشت: به جز موارد نظامی که به اداره اطلاعات نهادهای نظامی مربوط می‌شود، در سایر موارد طبق ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات، جزو وظایف این وزارتخانه است/ … Read More