جمعی از فرماندهان ارتش تقدیر شدند

جمعی از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس در اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال با اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفتند. اتوبیوگرافی تکست آهنگ