افغانستان| حمله مهاجمان به دانشگاه کابل

افغانستان| حمله مهاجمان به دانشگاه کابل   پس از وقوع یک انفجار، چند مهاجم مسلح وارد دانشگاه کابل شده‌اند و درگیری‌ها ادامه دارد.  حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل تاکنون … Read More