چین بزرگترین بندر یونان را خرید

چین پس از ماهها تلاش موفق شد «پیرایوس»، بزرگترین بندر یونان را كه به این كشور امكان می دهد یك مركز پشتیبانی برای صادرات به اروپا در اختیار داشته باشد، … Read More