عده‌ای دولت را تحت فشار قرار داده‌اند/توصیه‌ای به صداوسیما

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به فشارهای داخلی وارده به دولت اظهار کرد: امیدواریم مخالفان به انتقاد بسنده کنند؛ عده ای در داخل دانسته و ندانسته دولت را تحت … Read More