«من روحانی هستم» کار دست سازندگانش داد

فیلم مستند بلند «آقای نخست وزیر» که به تازگی رونمایی شده بود در اولین نمایش عمومی خود با مشکل مواجه شد و اجازه نمایش به سازندگان اثر داده نشد. اس … Read More