هشدار نسبت به افزایش تکدی‌گری

شهردار دزفول ضمن هشدار نسبت به افزایش تکدی گری در سطح این شهر گفت:برخی متکدیان به صورت حرفه ای و سازمان دهی شده وارد دزفول شده اند. اخبار دنیای دیجیتال … Read More